Om Jerkers Åkeri AB

Jerkers Åkeri AB bildades år 2006.
Innan dess drevs bolaget som enskild firma.

Första lastbilen köptes in 1995, och därefter har verksamheten växt till vad den består av idag.  Senaste kranbilen har ca 39 meters räckvidd. Storlek på kranarna är mellan 23-95 tonmeter.

Vi erbjuder helheten! Helt enkelt! 

Vid specialtransporter som är breda och höga (båtar, bodar och liknande) ordnar vi både tillstånd och följebil. 

Vi löser också både leverans och resning/lyft av tex takstolar, stommar, väggar osv. 

Vi ställer ut 22" container om ni behöver - och tömmer den givetvis också. Vi kan även ställa ut 22" spannmålsbingar med täckning som extra komplement i skörden.

Garage och kontor finns i gamla Bilprovningens lokaler i Vara (bakom Icona). Här görs enklare reparationer och däckbyten.

Även viss lagerhållning på vår inhägnade plan finns att tillgå.